Dr. Ankerstjerne er i svangerskapspermisjon. Dr. Daniel Olsen Harvei er vikar til 31.12.

Dr. Erikstad er fraværende 05.07 - 31.12. Dr. Peter M. Jourdan er vikar i hele perioden.