Frikort

I 2019 er frikortbeløpet 2369 kroner for egenandelstak 1.