De fleste arbeidsgivere skal nå kunne ta i mot digital sykemelding. Slik er gangen: 

  1. Legen sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
  2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no
  3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
  4. Pasienten får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
  5. Pasienten logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere sykmeldingens del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra pasienten til NAV og til arbeidsgiveren.