Stine Ankerstjerne er i svangerskapspermisjon. Emilie Stranger er vikar fra 30.07.18 - 01.09.19.