Senteret sitt bannerbilde

Informasjon


 

Betaling

Vi har en betalingsautomat som håndterer kontanter (ikke sedler av valør 500 og 1000) , betalingskort og som utsteder giro.

Melin Medical tar seg av oppfølgingen av girobetalinger og evt inkasso av ikke betalte regninger. Bruk av giro medfører et tilleggsgebyr.

Prisene vår følger avtalen mellom Staten og Legeforeningen; den såkalte Normaltariffen.  

 

Frikort

Alle innbetalinger for hver enkelt pasient registreres automatisk, slik at de som passerer frikortgrensen får tilsendt sitt frikort automatisk når frikortgrensen er nådd.

Frikortes utstedes av Helfo.

Frikortet sendes til den adressen som står i folkeregisteret. Hvis man har betalt inn for mye, blir overskytende beløp tilbakebetalt automatisk.

 

Sykmelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt.

Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykmelding. Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom.

 

Barns sykdom

For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

Henvisninger

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet!

 

Prøvesvar

Vanlig rutine er at legen sender prøvesvar i posten til alle, både ved normale og unormale resultater, dersom ikke annet er avtalt med den enkelte.  

 

Bytte fastlege til oss

Har du ikke lege hos oss, men ønsker å være pasient ved Rosenhoff Legegruppe, ring Fastlegetelefonen 810 59 500 eller bruk internett, Helfo, MinFastlege (se "Fastlegeordningen" under våre lenker). Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Du vil motta et brev fra Helfo som bekrefter at du har fått ny fastlege.